• Kriangkrai Chaiphutorn

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียน ฉบับที่ 2

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ ON-SITE (มาเรียนที่โรงเรียน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จาก วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็น วันที่ 17 มกราคม 2565

ทั้งนี้ วันที่ 10-14 มกราคม 2565 เรียนรูปแบบ ON-LINE หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับครูที่ปรึกษาได้โดยตรง


ดู 2 ครั้ง