• Kriangkrai Chaiphutorn

ประกาศการเลื่อนเปิดเรียน

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ ON-SITE (มาเรียนที่โรงเรียน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จาก วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็น วันที่ 11 มกราคม 2565

ทั้งนี้ วันที่ 4-7 และวันที่ 10 มกราคม 2565 เรียนรูปแบบ ON-LINE หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับครูที่ปรึกษาได้โดยตรง


ดู 1 ครั้ง