เกี่ยวกับโรงเรียน

             โรงเรียนบ้านบ้านท่ามะปรางวิทยา จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2528 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดต่อคุณเมตรตา ปองทอง ในการบริจาคที่ดิน จำนวน 37 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดแนวปรัชญา “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

             โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 17 ถนนแก่งคอย-บ้านนา ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีห่างจากศาลากลางจังหวัด 32 กิโลเมตรและห่างจากที่ว่าการอำเภอ 20 กิโลเมตร ที่จัดโรงเรียนจะอยู่บริเวณตอนใต้ด้านตะวันออกของอำเภอ พื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาสลับกับที่ราบสูง โดยเฉพาะด้านตะวันออกจะติดกับเขตพื้นที่เข้าใหญ่

6003051270225352720200605103353708127867_edited.jpg